Navigate Up
Sign In

Advisory Reports Council of Advice - Adviezen van de Raad van Advies


Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur heeft de Minister van Algemene Zaken de bevoegdheid adviezen van de Rva openbaar te maken.
Bij besluit van 12 oktober 2016 is het Hoofd van de afdeling juridische zaken en wetgeving gemachtigd uitvoering te geven aan deze bevoegdheid.
JZ&W geeft invulling aan de bevoegdheid door de adviezen van de Raad van advies hier openbaar te maken in overeenstemming met voornoemd Landsverordening.
 
The Minister of General Affairs has the authority to publish the advisory reports of the Council of Advice based on article 10, paragraph 1, of the National ordinance open government.
This authority was delegated to the head of the department of Legal affairs and legislation pursuant to ministerial decree of the 12th of October 2016.
LA&L has given form to this authority by publishing the advisory reports here on their webpage in accordance with the Ordinance mentioned above.


Login